17 czerwca 2024
Rodzaje alkoholizmu

Rodzaje alkoholizmu

Rodzaje alkoholizmu: osoby nadużywające alkoholu zgodnie ze swoimi cechami fizjologicznymi i psychologicznymi, różnią się od siebie całym szeregiem indywidualnych cech. W końcu żadna z dwóch osób nie jest identyczna. Dlatego każdy przypadek alkoholizmu jest wyjątkowym zjawiskiem z osobliwościami tej choroby. Występują różne rodzaje alkoholizmu, formułowane przez naukowców. Ze względu na to, że niektóre objawy uzależnienia od alkoholu występują u prawie wszystkich osób pijących, użycie terminu alkoholizm zyskało dużą popularność.

Rodzaje alkoholizmu

W praktyce najbardziej znaną i rozpowszechnioną klasyfikację form alkoholizmu przedstawia fizjolog Alvin Morton identyfikując różne rodzaje alkoholizmu i nazywając je literami greckiego alfabetu.

Alkoholizm Alfa

Ten rodzaj alkoholizmu polega na codziennym spożywaniu napojów o niskiej zawartości alkoholu (zwykle wina). Wynika to z tradycji picia jednej lub dwóch lampek podczas kolacji. Uzależnienie powstaje niepostrzeżenie, przez długi czas stan zdrowia stopniowo się pogarsza. Osoba może nie zauważyć problemu przez długi czas: alkohol prawie nie wpływa na jego życie, jednak nawyk regularnego picia utrwala się, stabilizuje się i nie można się już bez niego obejść. Alkoholizm alfa może przekształcić się w alkoholizm gamma, który może trwać 30-40 lat bez postępu.

Alkoholizm beta

Nadużywanie alkoholu, zarówno pod względem ilościowym, jak i częstości, jest związane ze zwyczajami danego środowiska danej osoby. W przypadku alkoholizmu typu beta nie ma uzależnienia fizycznego ani psychicznego. Występują typowe fizjologiczne konsekwencje nadużywania alkoholu. Nie wyklucza się niedoboru składników odżywczych i uszkodzeń narządów (marskość wątroby i stan zapalny żołądka). Osoby należące do tej kategorii często przebywają w szpitalach, gdzie ich problemy zdrowotne są typowymi chorobami leczonymi bez uwzględnienia przyczyn, które je spowodowały. Przyczyny alkoholizmu są w dużej mierze społeczno-kulturowe lub sytuacyjne i są powszechnym trendem. W przypadku form alfa i beta pozostaje kontrola nad ilością spożywanego alkoholu. Pozostaje zdolność powstrzymywania się od picia napojów alkoholowych.

 

Alkoholizm gamma

Jest to przewlekły, postępujący rodzaj alkoholizmu. Zwykle zaczyna się od psychiki i stopniowo przechodzi w uzależnienie fizyczne. Charakteryzuje się utratą kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Z wyjątkiem początkowej fazy alkoholizmu istnieje możliwość wyboru miejsca i czasu trwania procesu picia, jednak po przynajmniej najmniejszej dawce alkoholu natychmiast traci się kontrolę nad procesem, który następnie przebiega zgodnie z zaleceniami. Zasada: jedna butelka to za dużo, ale dwie to za mało. Obserwuje się wzrost tolerancji, który w środkowym stadium alkoholizmu może osiągnąć maksymalny poziom. Istnieje możliwość utraty koordynacji ruchowej lub drżenia przez kilka dni po przepiciu. W późniejszych stadiach obserwuje się poważne objawy odstawienia, a tolerancja zostaje nieodwracalnie obniżona do pierwotnego poziomu (nawet zwykła dawka jest toksyczna dla organizmu). Po kolejnym długotrwałym nadużywaniu mogą wystąpić okresy odstawienia alkoholu. Alkoholizm gamma to klasyczny przykład alkoholizmu, w którym nawykowa pasja jest zaburzeniem.

Alkoholizm delta

DEPRESJA ALKOHOLOWA – JAK SIĘ OBJAWIA I JAK JĄ LECZYĆ?Ten rodzaj alkoholizmu https://osrodek-leczenia-uzaleznien.com.pl/ charakteryzuje alkoholika, który nie jest w stanie powstrzymać się od picia alkoholu. Dominuje fizyczne uzależnienie od alkoholu, które później przechodzi w psychiczne. Pozostaje jednak możliwość kontrolowania ilości spożywanego alkoholu, jednak napoje alkoholowe są spożywane prawie nieprzerwanie. W przeciwieństwie do alkoholizmu gamma, trudno jest zrezygnować z alkoholu nawet na krótki czas, ale rzadko są w stanie ciężkiego odurzenia. Choroba postępuje stopniowo, powoli, ale systematycznie. Alkoholicy delta często nawet nie wiedzą o pewnych zaburzeniach swojego organizmu, w większości przypadków czują się stabilni. Relacje rodzinne są zwykle napięte, ale nikt nie dostrzega oczywistych problemów związanych z alkoholem, ponieważ ich codzienne spożywanie rzadko wyprzedza kryzys. Alkoholicy tej postaci nie są w stanie utożsamić się z negatywnymi przykładami alkoholizmu, a czasem z zabawnymi doświadczeniami, które inni alkoholicy opowiadają ze swoich pijackich scen.

Alkoholizm epsilon

zaszycie alkoholowe cena PoznańOsobliwością tego rodzaju alkoholizmu jest występowanie długotrwałych cyklicznych napadów upijania się, z poważnymi konsekwencjami alkoholowymi. Nie ma jasnej charakterystyki innych aspektów choroby. Wcześniej termin ten nazywano zwykłym pijaństwem, ale jak dotąd porzucono tę interpretację. Alkoholicy epsilon mogą przez pewien czas powstrzymać się od spożywania alkoholu (do kilku miesięcy), ale w końcu ponownie wracają do upijania się. Choroba nie jest w pełni poznana. Czasami nazywa się to cyklicznym alkoholizmem, który różni się od reszty intensywnym piciem. Alkoholik okresowo odczuwa nieodpartą potrzebę picia, a także uczucie drażliwości i dezorientacji. Nierzadko zdarza się, że takie osoby organizują maratony alkoholowe, które mogą zająć pewien czas, a następnie są pijane przez kilka dni.
Tak, więc w przypadku każdej formy alkoholizmu: następuje utrata kontroli nad piciem (pomimo pozornie kontrolowanego stosowania w niektórych formach alkoholizmu), każdy rodzaj alkoholizmu postępuje wraz ze wzrostem nasilenia używania i jego konsekwencji, formy alkoholizmu mogą się wzajemnie zmieniać. A co najważniejsze, każda jest postępującą chorobą, która prowadzi najpierw do degradacji fizycznej i psychicznej, a następnie do śmierci.

 

Odoklinika esperal Poznań
Lęborska 47
60-431 Poznań
515008059
www.odoklinika.pl