16 czerwca 2024
Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP to proces, w ramach którego pracownicy (w tym pracodawcy) nabywają wiedzę i umiejętności umożliwiające im kształtowanie i rozwijanie kompetencji niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony życia i zdrowia. Jak również sprawdzenie znajomości przepisów Kodeksu Pracy. Pracodawcy są zobowiązani do organizowania szkoleń BHP. Co obejmuje wiedza BHP? Bezpiecznie wykonuj powierzone czynności służbowe oraz udzielaj pierwszej pomocy, szkolenia stanowiskowego.

Szkolenie BHP zapewnia nabycie następującej wiedzy, umiejętności i kompetencji:

  • Ogólne szkolenie BHP.
  • Szkolenie zawodowe w miejscu pracy.
  • Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Szkolenie w zakresie użytkowania (stosowania) środków ochrony indywidualnej.
  • Okresowe szkolenie.

Szkolenia BHP mogą prowadzić pracodawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę do kształcenia pracowników lub firmy świadczące usługi szkoleniowe z zakresu BHP. Szkolenia BHP mogą być prowadzone zarówno w formacie stacjonarnym, jak i internetowym, w języku polskim lub angielskim.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie BHP?

Szkolenia BHP
Szkolenia BHP

Szkolenia BHP zawsze będą czekać na nowe miejsca pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy są równie ważne, niezależnie od tego, czy pracujemy na budowach, szkołach, salonach kosmetycznych, warsztatach czy zakładach produkcyjnych. Szkolenie BHP obejmuje zagadnienia związane z ergonomią, psychologią, ekonomiką pracy i nie tylko. Pracownicy przechodzą wstępne i okresowe szkolenia BHP.

Przepisy BHP zawsze dotyczą zarówno pracownika, jak i pracodawcy, ponieważ to on jest odpowiedzialny za zorganizowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawcy muszą zapewnić odpowiednią ochronę swoim pracownikom. Co jednak ważne, pracownicy bez przeszkolenia BHP nie powinni być dopuszczani do pracy, a obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie takiego szkolenia. Na tym etapie warto wiedzieć, że szkolenie odbywa się zawsze w godzinach pracy i oczywiście koszt ponosi pracodawca.

Główne różnice między okresowymi szkoleniami BHP a wstępnymi szkoleniami BHP to:

W drugim przypadku każdy nowy pracownik jest zobowiązany do odbycia szkolenia wprowadzającego, podczas gdy w pierwszym przypadku część może nie zostać dopuszczona. Jeżeli przedstawimy aktualne zaświadczenie o takim przeszkoleniu od innego pracodawcy lub jeżeli należymy do grupy stanowisk, które nie wymagają okresowych szkoleń, automatycznie zostaniemy zwolnieni z obowiązku uczestniczenia w tych szkoleniach.

W przeciwieństwie do szkoleń wstępnych, w przypadku szkoleń okresowych to pracodawca decyduje o częstotliwości szkoleń i czasie ich realizacji, oczywiście po konsultacji z pracownikiem. Wykładowcy i wykładowcy to praktycy, eksperci w swoich dziedzinach. Wyjaśniają złożony materiał prostymi, ale zapadającymi w pamięć przykładami, a ich doświadczenie sprawia, że ​​rozmowa na tematy zawodowe jest łatwa i zrozumiała.

Szkolenie BHP dla pracowników fizycznych

Pracodawcy są zobowiązani do zorganizowania okresowych szkoleń BHP w ciągu miesiąca od zatrudnienia pracownika, dotyczy to również osób, które zostały przeniesione na inne stanowisko. Pracodawcy prowadzą lub zlecają szkolenia BHP dla pracowników pracujących w niebezpiecznych i niebezpiecznych warunkach pracy. Pracownicy uczą się bezpiecznych sposobów wykonywania obowiązków służbowych. Pracownicy, którzy pracują po raz pierwszy lub pozostają bez pracy przez ponad rok na stanowisku, muszą przejść szkolenie BHP. Następnie sprawdź ich wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Okresowe szkolenia co trzy lata, a przynajmniej raz w roku na stanowiska związane z pracą szczególnie niebezpieczną.

Szkolenie BHP dla kierowników

Przedsiębiorcy oraz osoby zarządzające pracownikami przechodzą szkolenie BHP w ciągu pierwszego miesiąca od rozpoczęcia pracy, a następnie co najmniej co 5 lat. Okresowe szkolenia tych osób prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i systemów ochrony pracy oraz przez firmy szkoleniowe prowadzące działalność edukacyjną w zakresie BHP. Pracodawcy i osoby zarządzające pracownikami przechodzą okresowe szkolenia w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Okresowe szkolenia BHP są również dostępne dla pracowników administracyjno-biurowych (co 6 lat), inżynieryjno-technicznych oraz służb BHP.

Na zakończenie

Każdy pracodawca jest odpowiedzialny za organizację bezpiecznych procesów produkcyjnych. Nie można tego osiągnąć, jeśli pracownicy nie posiadają wiedzy niezbędnej do bezpiecznego wykonywania pracy. Wszystkie przedsiębiorstwa powinny przeprowadzić szkolenia i ocenę wiedzy z zakresu BHP. Pracodawcy mają prawo przenieść te obowiązki na innego pracownika, niezależnie od tego, czy firma posiada inspektora BHP. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że obowiązki te można przypisać tylko pracownikom, którzy zostali przeszkoleni i skontrolowani pod kątem wymogów ochrony pracy w instytucjach edukacyjnych.