22 lipca 2024
Wsparcie na starcie

Wsparcie na starcie

Wsparcie na starcie. Młodzi przedsiębiorcy z cennym wsparciem. Można zdobyć pomoc w kwocie ponad 100 tysięcy złotych. Projekt „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” realizowany jest przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obszarze woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

pożyczka unijna dla firmy PodkarpackiePolska Fundacja Przedsiębiorczości dysponuje środkami z Banku Gospodarstwa Krajowego. Zainteresowanie młodych przedsiębiorców środkami z programu rośnie. Wynika to z korzystnej oferty, ale również uwarunkowań społecznych. – Pandemia wzbudziła w młodych Polakach poczucie chęci bycia bardziej niezależnym. Stawiamy na siebie, na swoje pomysły, bardziej wierzymy w siebie. No i chcemy więcej zarabiać, a często to właśnie realizacja własnych planów biznesowych daje szansę na finansową niezależność i sukces – mówi Marcin Pawłowski, Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. 

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia finansowego, szkoleniowego i doradczego dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na utworzenie nowego miejsca pracy w firmie dla bezrobotnego, poszukującego pracy absolwenta lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej. W ramach projektu udzielane są niskooprocentowane pożyczki bez wkładu własnego, prowizji i opłat. Górna granica wsparcia to 113 tysięcy złotych. 

– Dominują młode osoby, które rezygnują z etatu, bo mają pomysł na własny biznes. Najczęściej wspieramy sektor usług np. zakłady kosmetyczne, sektor nieruchomości, sektor turystyczny, warsztaty samochodowe. Pojawiają się także projekty innowacyjne i nietypowe jak np. produkcja figurek. Jesteśmy otwarci i chętnie rozmawiamy z przedsiębiorcami mającymi wizję swojego działania i wiarę w swoje pomysły. Polska Fundacja Przedsiębiorczości doradza, ale i wspiera w przygotowaniu odpowiednich wniosków czy planów biznesowych – mówi Ewa Wiktorek, Menedżer ds. finansowania przedsiębiorstw z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. – Pomoc finansowa jest dla młodych przedsiębiorców bardzo ważna. Sukces odnoszą często osoby, które pracowały w jakiejś branży, a teraz zdecydowały się na pracę na własny warunek. Te osoby mają doświadczenie, często także swoich klientów, to jest klucz do powodzenia – dodaje. 

Wsparcie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości jest bardzo cenne dla młodych przedsiębiorców. Projekt „Wsparcie w starcie” oferuje preferencyjne warunki, których próżno szukać na rynku komercyjnym: – Niskie oprocentowanie i duża elastyczność naszej organizacji w podejściu do klientów to największe zalety tego projektu. Młody przedsiębiorca jest dla nas partnerem do rozmowy – dodaje Ewa Wiktorek. 

Kto ma szanse na wsparcie? Musisz być:

  • studentem ostatniego roku studiów wyższych lub
  • poszukującym pracy absolwentem szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego lub
  • zarejestrowanym bezrobotnym lub
  • poszukującym pracy opiekunem osoby niepełnosprawnej

W ramach pożyczki można finansować:

  • zakup środków trwałych, urządzeń, środków transportu niezbędnych do prowadzenia działalności
  • zakup materiałów, towarów i usług niezbędnych do rozpoczęcia działalności
  • koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia (np. czynsz wynajmu lokalu).

Więcej informacji na temat programu „Wsparcie w starcie” znajdziecie na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.