25 czerwca 2024
Gdzie ogłosić upadłość firmy?

Gdzie ogłosić upadłość firmy?

Gdzie ogłosić upadłość firmy? Ogłoszenie upadłości kojarzy się większości ludzi z bankructwem, czyli brakiem środków na to, aby móc zaspokoić potrzeby finansowe kontrahentów czy wypłacić pensje pracowników. Wielu przedsiębiorców niestety nie wie, gdzie ogłosić upadłość firmy. Z myślą o nich wszystkich przygotowaliśmy niniejszy artykuł. Tłumaczymy bardzo dokładnie, gdzie ogłosić upadłość firmy. Zapraszamy do wnikliwej lektury! 

Gdzie ogłosić upadłość firmy – najważniejsze informacje 

Gdzie ogłosić upadłość firmy?
Gdzie ogłosić upadłość firmy?

Prowadzenie działalności gospodarczej ma zarówno swoje plusy jak i minusy. Niepodważalnym atutem bycia przedsiębiorcą jest możliwość samodzielnego decydowania o swoich zarobkach. Tylko od naszej pracy zależy, czy uda nam się osiągnąć sukces w branży oraz jak duże dochody będziemy osiągali. Oczywiście, w określonych okolicznościach może dojść do okresowej niewypłacalności przedsiębiorcy. Warto jednak wiedzieć o tym, że w niektórych przypadkach niewypłacalność przybiera tak niebezpieczną formę, że wówczas niezbędne okazuje się ogłoszenie upadłości firmy. Gdzie ogłosić upadłość firmy? Jak się za to zabrać?

Zanim opiszemy krok po kroku obowiązujące procedury, omówimy pokrótce najważniejsze podstawy prawne dla ogłaszania upadłości. Podstawa prawna odnośnie bankructwa przedsiębiorstw to Ustawa Prawo upadłościowe, którą uchwalono 28 lutego 2003 roku. Na przestrzeni ostatnich lat ustawę o upadłości wielokrotnie nowelizowano. Najpoważniejsze zmiany w prawie upadłościowym zostały uchwalone w nowelizacjach z 2014 oraz 2019 roku. 

W przepisach znajdujących się w Prawie upadłościowym znajdziemy informację na temat tego, co jest podstawą upadłości, jak powinien przebiegać proces postępowania upadłościowego oraz w jaki sposób będą wyglądały skutki jego przeprowadzenia. Kto jest uprawniony do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa? Niektórym właścicielom firm wydaje się, że prawo do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa przysługuje wyłącznie dużym firmom. Nic bardziej mylnego. Prawo do ogłoszenia upadłości przysługuje zarówno wielkim przedsiębiorstwom jak i małym, jednoosobowym działalnościom gospodarczym. 

Kiedy należy ogłosić upadłość przedsiębiorstwa? 

Kiedy i gdzie ogłosić upadłość firmy? Podstawowa przesłanka do ogłoszenia upadłości przez firmę to utrata płynności finansowej. Jeżeli właściciel zdaje sobie sprawę z tego, iż jest całkowicie niewypłacalny, powinien zastanowić się nad jak najszybszym ogłoszeniem upadłości zarządzanego przez siebie przedsiębiorstwa. Bardzo wiele zależy również od tego, jaki charakter ma prowadzona działalność oraz z jakiego powodu doszło do powstania niewypłacalności. 

Często dzieje się tak, że przedsiębiorcy znajdują się w tymczasowej, bieżącej niewypłacalności, która spowodowana jest brakiem otrzymania zapłaty od któregoś z kontrahentów, co z kolei rzutuje na to, że przedsiębiorca nie ma środków na spłacenie swoich zadłużeń wobec innych dostawców. 

Wniosek o ogłoszenie upadłości należy ogłosić w ciągu minimum trzech miesięcy od daty, w której powstało pierwsze opóźnienie w spłacie. Termin trzymiesięczny oznacza właśnie, że niewypłacalność ma już charakter trwały i długoterminowy, dlatego może już wiązać się z niezwykle negatywnymi konsekwencjami dla przedsiębiorstwa. Gdzie ogłosić upadłość firmy? W celu ogłoszenia upadłości firmy należy zgłosić się do sądu właściwego dla miejsca prowadzonej działalności. Warto wiedzieć o tym, że sąd ma prawo do oddalenia wniosku o upadłość w przypadku, gdy opóźnienie w spłacie zobowiązań przedsiębiorcy jest mniejsze niż 90 dni. 

Zobacz koniecznie:

Gdzie należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości firmy? 

Gdzie ogłosić upadłość firmy? Wielu przedsiębiorców ma spory kłopot z tym, gdzie skierować wniosek o ogłoszenie upadłości firmy. Warto wiedzieć o tym, że polskie przepisy dotyczące prawa upadłościowego bardzo dokładnie regulują, w jaki sposób powinna wyglądać procedura wnioskowania o ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorstwo.

Zatem gdzie ogłosić upadłość firmy? Wniosek o ogłoszenie upadłości przez należące do nas przedsiębiorstwo należy obowiązkowo złożyć w wydziale gospodarczym sądu rejonowego, który jest właściwy dla miejsca prowadzonej przez nas działalności. W ustawie jest też mowa o tym, że wniosek o ogłoszenie upadłości firmy może złożyć nie tylko dłużnik. Okazuje się, że prawo do zawnioskowania o ogłoszenie upadłości konkretnej firmy mają także wszyscy jej wierzyciele. 

Czy ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa można zwlekać zbyt długo? Specjaliści od prawa upadłościowego podkreślają, że zwlekanie ze złożeniem wszystkich niezbędnych dokumentów nie będzie dobrym rozwiązaniem. W Ustawie Prawo upadłościowe znajduje się zapis który mówi, że obowiązkiem dłużnika jest zgłoszenie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym powstała pierwsza przesłanka do ogłoszenia upadłości. 

Gdy złożymy już wniosek do sądu, będzie to dopiero początek naszej drogi o ogłoszenie upadłości firmy. W trakcie trwającego postępowania o ogłoszenie upadłości przedsiębiorca może kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto, jest on także zobowiązany do opłacania składek na rzecz ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy do US.