17 czerwca 2024
Czy badania geotechniczne warto wykonać?

Czy badania geotechniczne warto wykonać?

Czy badania geotechniczne warto wykonać? Wykonanie badań geologicznych gruntu jest naprawdę bardzo istotne. Szczególnie ważne jest, gdy projektujemy budynek podpiwniczony. Rzeczoznawca budowlany czy też tak zwany geotechnik określa sam poziom wody gruntowej oraz do tego ocenia wahania tegoż poziomu.

Koniecznie to sprawdźmy

Jeśli nasz dom ma zostać podpiwniczony, to warunki wodno-gruntowe powinniśmy sprawdzić jeszcze przed zakupem naszej wymarzonej działki. Piwnic po prosty nie warto budować, gdy gruntowa woda jest naprawdę wysoka. Byłoby to pod względem technicznym bardzo trudne. Co więcej byłoby to bardzo kosztowne. Jeśli już mamy działkę z bardzo wysokim poziomem wody gruntowej, to lepiej z piwnicy zrezygnujmy. Jeśli z kolei ze względu na podłoże nieprzepuszczalne na powierzchni naszej działki stoi często woda, to pomyśleć warto odwodnieniu skutecznym.

Aby móc sprawdzić wszelkie warunki wodne i gruntowe, to koniecznie skorzystajmy z usług geotechnicznych. Kto takowe świadczy? Takie usługi są świadczone przez firmę geologiczną. Firma ta na podstawie dokładnie kilku odwiertów geologicznych określi warstwy, jak i także rodzaje gruntu. Określi także poziom gruntowych wód. Poziom ten nie jest w żadnym wypadku stały. Może się on zmieniać (i najczęściej tak jest) w ciągu roku. Najwyższy zawsze jest wiosną, a najniższy w porze letniej.

Co należy wiedzieć o badaniach geotechnicznych?

Badania geotechniczne są badaniami najbardziej miarodajnymi, gdy możemy określić usytuowanie oraz także zarys przyszłego budynku. Wówczas wspomniany już geotechnik wie doskonale, w których miejscach powinni wykonać odwierty. Jeśli działka jest naprawdę bardzo duża i nie wiadomo jeszcze, gdzie nasz dom stanie, to należy wykonać o wiele więcej odwiertów. W związku z tym koszt badań na pewno wzrośnie. Pomimo to warto zrobić je, aby móc sobie ułatwić podjęcie decyzji. Badanie może wykazać, w którym obszarze samo fundamentowanie budynku będzie na pewno proste, a gdzie będzie trudne, a przez to na pewno także droższe.

Im więcej odwiertów, tym badanie geologiczne będzie dokładniejsze. Nie powinniśmy wybierać firmy, która obiecuje nam ocenić warunki wodne oraz gruntowe na podstawie jednego. Absolutnym minimum są trzy odwierty. Najczęściej odwierty są wykonane w narożach budynku oraz ewentualnie na samym przecięciu przekątnych. Jeśli nasz dom ma mieć piwnicę, to muszą one być wykonane do głębokości trzech czy też maksymalnie sześciu metrów, a jeśli nasz dom ma być niepodpiwniczony, to wystarczą w zupełności odwierty o głębokości trzech metrów.

Koszt odwiertów wynosi od stu do stu pięćdziesięciu złotych za metr. Wszystko jest zależne od samego regiony kraju. Zatem koszt dokładnie trzech odwiertów o głębokości około pięciu metrów to wydatek między tysiąc, a tysiąc pięćset złotych. W cenę tą wliczone są również wszelkie koszty geotechnicznej dokumentacji. Czasami badania musimy powtórzyć. Dlaczego? Chodzi o to, aby określić zmiany poziomu gruntowych wód w ciągu roku.

Badania nie są długie. Ile trwają. Trwają jedną czy też maksymalnie dwie godziny. Pamiętajmy jednak, że na dokumentację czekamy od tygodnia, a nawet do dwóch tygodni. Na koniec otrzymamy trzy egzemplarze badań. Możemy także liczyć na wersję elektroniczną.

Czego nie może zabraknąć w dokumentacji?

Czy badania geotechniczne warto wykonać?
Czy badania geotechniczne warto wykonać?

Opinia geotechniczna musi zawierać konkretne kwestie. Na pewno w dokumentacji nie może zabraknąć opisu wodnych warunków. Tutaj bardzo ważne są informacje o głębokości zalegania gruntowych wód oraz także prognozy wahań tychże poziomów. Na dodatek nie może także zabraknąć geotechnicznych informacji, a więc informacji, które dotyczą warstw poszczególnych gruntów, które się znajdują na działce z głębokościami podanymi samego zalegania, jak i także grubościami warstw. Nie może również zabraknąć wniosków oraz zaleceń.

Część graficzna zawiera plan, w którym naniesione są punkty wierceń oraz linie geotechnicznych przekrojów, a jeżeli wykonywane byłyby odkrywki, to miejsca lokalizacji ich. W graficznej części zamieszczone powinny być geotechniczne przekroje z warstwami gruntu dokładnie zaznaczonymi.

Pamiętajmy, że niezależnie od ekspertyzy budowlanej, którą otrzymamy warto się także przejść wokół działki oraz przyjrzeć się już stojącym domem sąsiadów. Możemy także obejrzeć tak zwane rowy melioracyjne oraz zobaczyć, czy jest w nich dużo wody oraz czy są utrzymane odpowiednio. Zajrzyjmy również do gospodarskich studni. Oczywiście jeśli takowe w okolicy się znajdują. Wówczas zobaczmy na jakim poziomie znajduje się w nich woda. Jeśli dużo jej jest, to może świadczyć to o tym, że poziom gruntowych wód jest naprawdę wysoki. To wszystko, co zaobserwujemy, warto jednak oceniać niezwykle ostrożnie.

Projekt geotechniczny jest niezwykle ważny. W związku z tym warto na wszelkie badania się zdecydować. Pomimo, że jest to usługa dosyć kosztowna, to przy inwestycji na dom nie stanowi wysokiej kwoty. Na pewno dzięki wykonanym badaniom będziemy spać spokojnie. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Poszukajmy zatem dobrej firmy świadczącej tego typu usługi.