17 czerwca 2024
Jaka kara za przeładowanie autolawety?

Jaka kara za przeładowanie autolawety?

Jaka kara za przeładowanie autolawety? Przeładowane samochody stanowią poważne zagrożenie na drogach, a niestety kierowcy nie przestrzegają w tym względzie przepisów. Zwykle problem ten dotyczy auto lawety, która powszechnie stosowana jest w ruchu drogowym. Znajduje zastosowanie podczas kolizji, awarii i wypadków. Przydaje się także podczas przewozu aut zza granicy.

Nie trzeba mieć nawet własnej autolawety wynajem jest prostym sposobem, by cieszyć się jej funkcjonalnością bez dodatkowych kosztów. Nawet wynajmując sprzęt, należy jednak zadbać o utrzymanie właściwego tonażu. Nieprzestrzeganie przepisów grozi poważnymi karami finansowymi.

Autolaweta – jakie są podstawowe przepisy związane z prowadzeniem autolawety?

Dopuszczalna masa całkowita dla autolawety to 3,5 tony. W tej liczbie mieszczą się zarówno masa autolawety, pojazdu, jaki kierowcy czy pasażerów. Masę pojazdu można sprawdzić w jego dowodzie rejestracyjnym. Później należy dodać wagi wszystkich osób i pojazdów, sprawdzając czy suma nie przekracza dopuszczalnej wartości.  Aby prowadzić autolawetę o masie całkowitej do 3,5 tony, konieczne jest tylko prawo jazdy kategorii B. Jeśli natomiast przekracza ona dopuszczalną wartość, to należy posiadać dodatkowe uprawnienia. Ustawodawca wskazuje na prawo jazdy kategorii C1, B96 lub B+E.

Jakie są kary za przeładowanie autolawety w Polsce i za granicą?

Jaka kara za przeładowanie autolawety?
Jaka kara za przeładowanie autolawety?

Wypożyczalnia autolawet to miejsce, w którym nie tylko można dokonać wynajmu autolawety, ale również poznać szczegółowe informacje na temat zasad dotyczących transportu autolawetą. Różnią się one w Polsce i za granicą. Za przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów odpowiada inspekcja drogowa. Kary mogą się różnić w zależności od państwa. W Polsce wydaje je Inspekcja Ruchu Drogowego. Wysokość mandatu może być uzależniona od trzech czynników. Po pierwsze od modelu pojazdu, po drugie od rodzaju osi. Ostatnim czynnikiem decydującym jest rodzaj drogi. Najniższa grzywna wynosi pięćset złotych. Obowiązuje, gdy masa autolawety jest wyższa do dziesięciu procent od obowiązującej normy. Gdy przekracza ona ponad dwadzieścia procent grzywna może wynosić nawet piętnaście tysięcy złotych. Najniższe kary nakładane są w Holandii. W państwie obowiązuje przekroczenie masy do pięciu procent w przypadku nacisku na oś oraz o dziesięć procent poziomu DMC.

Jak wygląda to w innych krajach? W odniesieniu do limitu i nacisku, dopuszczalne przekroczenie w Niemczech i Austrii wynosi dwa procent. Jeśli nastąpi taka sytuacja, kierowca otrzymuje pouczenie. W przypadku gdy przekroczenie wzrasta do pięciu procent normy, niemiecki ustawodawca ustalił grzywnę w wysokości około stu pięćdziesięciu złotych, a austriacki około czterdziestu złotych. Oczywistym wydaje się zatem, że im większe przekroczenie, tym analogicznie wyższa kara. Powyżej trzydziestu pięciu procent, kara może wynosić około dwóch tysięcy złotych dla przewoźnika. Nie omija także kierowcy. W jego przypadku może to być od stu do tysiąca sześciuset złotych.

Surowsze kary obowiązują na terytorium Belgii. Najniższa kwota grzywny wynosi ponad trzysta dwadzieścia złotych, a najwyższa około trzysta tysięcy złotych (w sytuacji gdy DMC przekracza dopuszczalna normę o ponad trzy tony). Kierowcy grozi nawet kara więzienia. Jak działa węgierski ustawodawca? Na Węgrzech możliwe jest przekroczenie DMC do pięćset kilogramów oraz pięć procent dla masy w przypadku nacisku na osie.

Kto otrzymuje karę za przeciążenie autolawety?

Przewoźnik ponosi największą odpowiedzialność za przeciążenie autolawety. Dzieje się tak, ponieważ to on w świetle prawa odpowiada za bezpieczeństwo transportu. Niektórzy ustawodawcy nakładają także karę na kierowcę. Dla przykładu w Belgii obowiązuje prawo, które może skazać kierowcę nawet na osiem lat pozbawienia wolności w takim przypadku. Niemcy z kolei nakładają na kierowcę wyłącznie mandat w określonej wysokości. Jak wygląda sytuacja w Polsce? W naszym kraju odpowiedzialność za przeciążenie lawety może ponosić nadawca albo odbiorca transportu. Od tej reguły mogą być jednak pewne wyjątki, których należy poszukiwać w przepisach drogowych lub podpisanej przez strony umowie. Często takie sprawy kończą się w sądzie. Przewoźnik może tam udowodnić, że winę za taki błąd ponosi spedytor, nadawca lub załadowca. Udowadniając brak winy w sądzie, unika płacenia kary.

Podsumowując, w przypadku autolawety cennik może być kluczowy. Ceny wahają się w zależności od pojazdu, jak i miasta. Wypożyczenie pojazdu to wciąż jednak niższy koszt niż zakup własnego w przypadku, gdy nie użytkujemy jej regularnie. Posiadając już- własną lub wypożyczoną- autolawetę, należy pamiętać o obowiązujących przepisach. Ich nieprzestrzeganie niesie ze sobą określone konsekwencje prawne, w tym wysokie kary finansowe. W trakcie prowadzenia pojazdu, na polskich drogach, kierowcę może zatrzymać inspekcja drogowa, która posiada uprawnienia do wykonywania kontroli pojazdów. Jej praca jest bardzo ważna, ponieważ zwiększa poziom bezpieczeństwa na polskich drogach i pozwala uniknąć groźnych wypadków.