22 lipca 2024
Fizjoterapia – ważny obszar nauk medycznych

Fizjoterapia – ważny obszar nauk medycznych

Fizjoterapia – ważny obszar nauk medycznych – z pojęciem fizjoterapii spotykamy się dosyć często. Mało kto jednak potrafi dokładnie określić, czym zajmuje się ta dziedzina nauk medycznych i jakie dokładnie zadania przed nią stoją. Fizjoterapia obejmuje wszystkie metody leczenia za pośrednictwem naturalnych środków, wykorzystujących formy energii występujące w otaczającym człowieka środowisku. Można zaliczyć do nich m.in. ruch, temperaturę, bodźce elektryczne i mechaniczne. Dziedzina ta pomaga przywracać sprawność i likwidować skutki przebytych urazów oraz chorób człowieka w ciągu całego życia.

Fizjoterapia według WCPT

rehabilitacja w Szczecinie
rehabilitacja w Szczecinie

Światowa Konfederacja Fizjoterapii (World Confederation for Physical Therapy) definiuje ten obszar nauk medycznych jako ogół świadczonych wobec pojedynczych osób lub ich populacji usług, których celem jest utrzymanie, rozwój oraz przywrócenie zdolności funkcjonalnych i ruchowych organizmu w maksymalnym stopniu. Usługi z zakresu fizjoterapii mogą być wykonywane wyłącznie przez dyplomowanego fizjoterapeutę, ewentualnie przez niego nadzorowane i ukierunkowywanie. Osoba posiadająca odpowiednie kompetencje może przeprowadzać badania, oceniać stan pacjenta, stawiać diagnozę, prognozować kolejne etapy leczenia oraz zaplanować dalsze postępowanie. Również do fizjoterapeuty należy ocenianie stanu pacjenta w trakcie leczenia, prowadzenie dokumentacji oraz dostosowywanie dalszych zaleceń do aktualnych postępów.

Do zadań fizjoterapii należy likwidowanie skutków urazów oraz łagodzenie procesów chorobowych wraz z ich następstwami, a także zapobieganie ich występowaniu oraz przywrócenie pełnej sprawności. Należy ona do obszaru nauk medycznych, jednak korzysta również z doświadczenia innych dziedzin wiedzy – m.in. behawiorystyki, nauk społecznych czy kultury fizycznej. Jako nieodzowna część ochrony zdrowia publicznego ma związek z aksjologią oraz szeroko rozumianą bioetyką.

Poznaj koniecznie:

Zawód fizjoterapeuty w Polsce

Fizjoterapeutą nie można zostać uczestnicząc jedynie w kursach lub szkoleniach. Aby zdobyć dyplom, należy ukończyć studia medyczne – licencjackie lub magisterskie. Kierunek fizjoterapia https://kursy-fizjoterapia.eu/ jest dostępny zarówno na publicznych, jak i prywatnych uczelniach. Kształcenie obejmuje różne dziedziny wiedzy niezbędne do poznania budowy człowieka, metod leczenia, procesów terapeutycznych czy też zagadnienia dotyczące ludzkiej psychiki. Poszczególne zajęcia dotyczą m.in.:

  • anatomii człowieka – gdzie studenci poznają budowę narządów i układów ciała ludzkiego;
  • kinezyterapii – czyli leczenia za pomocą ruchu, inaczej nazywanego gimnastyką leczniczą;
  • chiropraktyki – inaczej terapii manualnej, polegającej na wykonywaniu specjalnie opracowanego rodzaju masażu, ucisku oraz chwytów w celu redukcji bólu i przywrócenia właściwej ruchomości stawów;
  • fizykoterapii – która w celach leczniczych wykorzystuje oddziaływanie na miejsca zmienione chorobowo za pomocą zjawisk fizycznych, np. światła, prądu, ultradźwięków i niskiej temperatury;
  • masażu leczniczego – stosującego takie techniki jak rozcieranie, ugniatanie, wałkowanie i oklepywanie dotkniętych chorobą i bólem miejsc w celu zredukowania dolegliwości oraz przyniesienia ulgi;
  • metod specjalnych fizjoterapii – m.in. metody McKenziego, metody punktów spustowych, kinezjotapingu lub rezonansu stochastycznego;
  • aktywności ruchowej adaptacyjnej – form zajęć promujących zdrowy tryb życia u osób z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem aktywności ruchowej oraz sportu;
  • psychologii – która odgrywa bardzo ważną rolę w powrocie do pełnej sprawności przez pozytywne nastawienie do procesów leczniczych.

Po zakończeniu toku studiów z tytułem licencjata lub magistra fizjoterapeuta może starać się o pracę w publicznej placówce medycznej (szpitalu lub przychodni), etat w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej lub kontrakt z klubami sportowymi. Część z osób po zdobyciu dyplomu decyduje się na odbycie wolontariatu w ramach poszerzania swoich kompetencji. Inni od razu otwierają własną działalność gospodarczą, świadcząc usługi z zakresu fizjoterapii w prywatnym gabinecie lub odwiedzając chorych w ich domach.

Cechy dobrego fizjoterapeuty

Podobnie jak inne osoby wykonujące zawody związane z obszarem nauk medycznych, m.in. ratownicy medyczni czy pielęgniarki, fizjoterapeuci powinni odznaczać się empatią, życzliwością i odpornością psychiczną. Tylko posiadający te cechy absolwenci kierunku fizjoterapia są w stanie z zaangażowaniem wykonywać swoją pracę we właściwy sposób. Bliski kontakt z pacjentami po urazach, wypadkach, z niepełnosprawnościami różnego stopnia wymaga współodczuwania na wysokim poziomie, ale również umiejętności oddzielenia życia prywatnego od obowiązków wykonywanych zawodowo. Wiele osób korzystających z pomocy fizjoterapeuty zmaga się z przeciwnościami losu powstałymi wskutek nieszczęśliwego zdarzenia lub niespodziewanej choroby, dlatego należy okazać im wsparcie, ale nie przeżywać osobiście ich tragedii. Zawód ten wymaga również siły fizycznej – niejednokrotnie w ciągu dnia konieczne jest podniesienie chorego, podtrzymanie go, przeniesienie czy zmiana pozycji ciała. Osoby wątłej postury mogą mieć problem z wykonywaniem tej czynności, co należy wziąć pod uwagę jeszcze przed wyborem kierunku studiów.

 

Fizjoterapia wymaga również od świadczących usługi terapeutów motywującej postawy, ponieważ proces leczenia trwa nieraz wiele miesięcy, a jego sukces w pewnym stopniu uzależniony jest również od nastawienia osoby chorej. Bardzo pomocna w tej kwestii jest wiedza zdobyta podczas studiów na zajęciach z psychologii, dzięki której fizjoterapeuci nie pozwalają pacjentom utracić wiary w powodzenie leczenia.